Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không ban hành Nghị quyết hay sửa đổi Luật đất đai ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14

Chia sẻ
(VOV5) - Phiên họp 44, sáng 21/4, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Tiếp tục chương trình phiên họp 44, sáng 21/4, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không ban hành Nghị quyết hay sửa đổi Luật đất đai ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 mà tiến hành đánh giá tổng quát, toàn diện, đầy đủ để nhiệm kỳ khóa 15 tiến hành sửa đổi Luật đất đai một cách tổng thể.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu