Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Trung ương Đoàn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, nghiên cứu cách thức tổ chức và triển khai các mô hình mới. 

Chiều 23/4 tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 62 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, làm việc tới Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại đây, bà Trương Thị Mai cho rằng những năm tiếp theo, thách thức của Đoàn là tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức, Trung ương Đoàn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thực chất của các cuộc vận động, nghiên cứu cách thức tổ chức và triển khai các mô hình mới để tổ chức đoàn là đội dự bị tin cậy, là cầu nối của Đảng với thanh niên. 

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên phải đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng cơ sở; kết nối thanh niên trong công việc. Trung ương đoàn phải đảm bảo tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thanh niên và thanh niên Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu