Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Văn Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới...

Sáng nay (18/05), tại Hà Nội, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị lần này, Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 20/05.

Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội  - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công Đại hội các cấp, góp phần cho thành công Đại hội XIV của Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu