Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội

Văn Hiếu
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (18/05), tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XIII họp phiên bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội - ảnh 1 Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư cũng cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các Tiểu ban, nhấn mạnh Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của đất nước, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn, bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện và đồng bộ của đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011); đồng thời bám sát thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư cũng gợi ý trong giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược, bao gồm: thế chế, con người, cơ sở hạ tầng, đã được Đại hội XIII đề ra, nhưng cần cách tiếp cận sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả hơn: “Cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn như: xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng, phát triển, trọng dụng nhân tài; và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, để thực sự tạo ra đột phá phát triển mới”.

Về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư khẳng định Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao trong những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu