Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua. 
(VOV5) - Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua. 

Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, đạt bước tiến mới trong việc tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường trao đổi, đối thoại lý luận...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - ảnh 1

Tổng Bí thư nhất trí với 6 nhiệm vụ cơ bản mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt là: Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới, tham gia chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, hoàn thành 31 đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị.

Tổng Bí thư lưu ý thời gian rất ngắn trong khi khối lượng công việc lớn, từng thành viên Hội đồng cần khẩn trương hoàn thành các công việc đã đề ra theo đúng tiến độ, kế hoạch, đồng thời bảo đảm chất lượng, làm sao phản ánh đúng trí tuệ của tập thể, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu, chắt lọc ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào những vấn đề đang bàn, cần làm rõ...


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu