Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Liên quan Luật Quy hoạch

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Luật quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Liên quan Luật Quy hoạch - ảnh 1

Ảnh minh họa

Sáng nay 1/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Liên quan đến Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cho ý kiến và sửa đổi 13 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi 13 luật liên quan đến Luật Quy hoạch cần thiết đảm bảo đồng bộ, thống nhất quy định của các luật với các quy định của Luật Quy hoạch. Đồng thời, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch ngành, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc lập quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030. Các đại biểu đề nghị cần tuân thủ nguyên tắc, chỉ sửa đổi, bổ sung những quy định trong các luật có nội dung liên quan đến quy hoạch. Không sửa đổi các nội dung khác không liên quan đến quy hoạch, nhất là vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách. Việc sửa đổi phải bảo đảm không phát sinh vấn đề phức tạp mới cũng như phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bô Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng: "Chúng tôi xác định rằng việc ban hành một Luật sửa đổi mà liên quan đến các luật khác của các luật là thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Quốc hội, chính phủ…trong việc hoàn thiện các thể chế liên quan đến quy hoạch. Theo đó sẽ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các cơ chế chính sách quy định của pháp luật hiện hành và không còn phù hợp, không đồng bộ với Luật quy hoạch đã được ban hành, nhanh chóng đưa Luật quy hoạch vào thực tiễn và để thể chế, chính sách không gây cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu quốc hội và cùng với các cơ quan thẩm tra báo cáo lại ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Chiều nay, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu