Phương châm của Chính phủ năm 2018: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hội nghị lớn nhất và quan trọng nhất của Chính phủ với các địa phương.

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, do Chính phủ tổ chức.

Phương châm của Chính phủ năm 2018: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả  - ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh năm 2017, kết quả phát triển kinh tế-xã hội đã đạt được khá toàn diện: Tất cả các chỉ tiêu mà Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế đạt 6,81% - mức tăng cao nhất trong những năm qua; chất lượng tăng trưởng nâng lên... Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các mặt xã hội cũng đạt kết quả tích cực. Thủ tướng cho rằng những kết quả này đã tạo cho nhân dân và bạn bè quốc tế niềm tin lớn về một Việt Nam hòa bình, ổn định và ngày càng thịnh vượng.

Phương châm của Chính phủ năm 2018: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả  - ảnh 2 Quang cảnh hội nghị.

Trên tinh thần tận dụng đà phát triển của năm 2017 và thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho những năm tới và cả nhiệm kỳ, Thủ tướng cho biết Chính phủ trình ra hội nghị phương châm năm 2018 là: "Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả":

"Chúng ta quyết tâm cùng nhau: siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân; xây dựng một nền công vụ tận tụy, trong sạch, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Hãy hành động và hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay, những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực và thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế. Hãy sáng tạo và sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tốt, tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động và cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi; phải làm sao để sử dụng nguồn lực của dân ít nhất nhưng đem lại hiệu quả phục vụ nhân dân tốt nhất."

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là, trước hết cần tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu trong thời gian tới:

"Phải nhận thức và quán triệt sâu sắc mô hình tăng trưởng mà Việt Nam xây dựng là mô hình tăng trưởng ngày càng dựa nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo tín hiệu và cơ chế thị trường; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tài năng, trí sáng tạo của con người và mọi tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước. Tạo cơ hội cho mọi người dân tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng trưởng; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn môi trường sinh thái."

Tổng Bí thư tin tưởng sau Hội nghị, Chính phủ và chính quyền các địa phương, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu