Phiên họp toàn thể lần thứ 16 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung phiên họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.
Phiên họp toàn thể lần thứ 16 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - ảnh 1Thường trực Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về đề án 

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 16 thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự phiên họp.

Dự thảo Nghị quyết quy định về đối tượng áp dụng; căn cứ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; áp dụng tiêu chuẩn về số đơn vị hành chính trực thuộc của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị khi thực hiện sắp xếp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tán thành với ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban Pháp luật. Theo đó, năm 2019 cơ bản sắp xếp các đối tượng chưa đủ cả hai yếu tố là quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Mỹ Hào và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu