Ông Trần Quốc Vượng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 tại Đà Nẵng

Chia sẻ
(VOV5) -  Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Đảng bộ quận Hải Châu trong triển khai thực hiện Chỉ thị 35 về quy trình tổ chức đại hội đảng các cấp.

Sáng nay (23/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu, quận trung tâm thành phố Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ quận từ đầu nhiệm kỳ đến nay và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 tại Đà Nẵng - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, Đảng bộ quận đã thực hiện đạt 9/10 chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, thu ngân sách đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của quận và có tích lũy.

Về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Quận ủy Hải Châu đã quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng, triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tuyên truyền trực quan ở các khu dân cư.

Theo kế hoạch, ngày 15/6, Đảng bộ quận Hải Châu sẽ hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở. Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ quận sắp tới được tiến hành chặt chẽ, dân chủ với sự đóng góp của nhiều tầng lớp nhân sĩ trí thức, cán bộ lão thành cách mạng. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành đúng quy trình, bảo đảm các quy định hiện hành.  

Ông Trần Quốc Vượng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 tại Đà Nẵng - ảnh 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu lãnh đạo quận Hải Châu báo cáo thêm những vướng mắc trong quá trình tổ chức Đại hội đảng ở cơ sở về nhân sự, văn kiện, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu lãnh đạo quận Hải Châu báo cáo thêm những vướng mắc trong quá trình tổ chức Đại hội đảng ở cơ sở về nhân sự, văn kiện, giải quyết khiếu nại tố cáo trước đại hội, lắng nghe những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đặc biệt quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới; Việc góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; Kết quả xóa đói giảm nghèo, vệ sinh môi trường, chính sách an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn ma túy ở quận trung tâm thành phố...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao Đảng bộ quận Hải Châu trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về quy trình tổ chức đại hội đảng các cấp, đặc biệt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị quận Hải Châu tiếp tục quan tâm các vấn đề an sinh xã hội, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, đẩy mạnh việc nêu gương trong Đảng, coi công tác xây dựng Đảng là sống còn của sự nghiệp cách mạng.

Về công tác chỉ đạo Đại hội đảng các cấp, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Quận ủy Hải Châu đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong Đảng.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng phải được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị, bởi đây là vấn đề cốt tử. Xây dựng Đảng là nhằm xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh. Đảng cầm quyền phải có bộ máy trong sạch vững mạnh, tất cả vì dân, phục vụ dân. Từng đảng viên từ cấp phường đến cấp quận, lãnh đạo phải nêu gương, đảng viên phải nêu gương.

"Về tổ chức Đại hội, hiện nay quận còn 60% cấp cơ sở nữa, chúng tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa, chúng ta đảm bảo Đại hội thực sự thắng lợi, đúng định hướng", ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu