Lãnh đạo các nước gửi Điện và Thư chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam

Chia sẻ

(VOV5) - Lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Brunei Darussalam, Cộng hòa Indonesia, Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Singapore đã có Điện và Thư chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 76 năm qua, nhất là trong giai đoạn 35 đổi mới và hội nhập quốc tế; coi thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực mạnh mẽ đối với các nước.

Các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội các nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. Các nước sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với mỗi nước, trên tinh thần ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Việt Nam với các nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu