Khẳng định vai trò quan trọng trong tham mưu cho Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng

Chia sẻ

(VOV5) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 – 5/1/2016), sáng 4/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo “Ngành Nội chính Đảng - 50 xây dựng và trưởng thành”.

(VOV5) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 – 5/1/2016), sáng 4/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo “Ngành Nội chính Đảng - 50 xây dựng và trưởng thành”.

Hội thảo tập trung đánh giá đúng, khách quan, khoa học quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Nội chính Đảng qua các thời kỳ; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, đề xuất cơ chế phối hợp giữa ngành Nội chính Đảng với các cơ quan chức năng nhằm phát huy tốt hơn vai trò của ngành Nội chính Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu khẳng định tầm quan trọng của công tác nội chính Đảng, cho rằng việc Ban Bí thư đồng ý tiếp tục lấy ngày 5/1 hằng năm là Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng có ý nghĩa quan trọng, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác Nội chính Đảng tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần thực hiện tốt hơn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu