Khai mạc hội nghị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 8/3, Hội nghị Trung ương lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hội nghị lần này bàn thảo những vấn đề hết sức quan trọng đó là thảo luận Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc hội nghị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - ảnh 1Quang cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Ảnh TTXVN

Về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết:  "Đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào Chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương. Ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu, như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế."

Khai mạc hội nghị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị. Ảnh TTXVN

Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã tiến hành phân công nhiệm vụ một số Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chuẩn bị và giới thiệu các Uỷ viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ ở cấp mình.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 9/3/2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu