Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 16/8, tại Hà Nội, tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới”.

Sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” - ảnh 1Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu. Ảnh: congan.com.vn

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kế thừa và phát huy truyền thống, nghệ thuật giữ nước của dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia là quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước nhằm huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện, kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh:  "Thực tiễn đó là minh chứng sinh động, rõ ràng nhất cho thấy, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia; Bảo đảm sự lớn mạnh và tinh thần quyết thắng, luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh; bảo đảm cho quân đội, công an luôn giữ vững bản chất cách mạng, tính Đảng, tính nhân dân và dân tộc".

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” - ảnh 2Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VOV

Tại hội thảo, các đại biểu làm rõ sự cần thiết và những yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới; Phân tích làm rõ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia.Đồng thời làm rõ thực trạng và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới một cách hiệu quả và thiết thực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu