Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ trên 600 nhiệm vụ khoa học.
Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới - ảnh 1

Ngày 8/1, dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị: Năm 2021, các chuyên đề, bài giảng của Học viện tăng cường các nội dung Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới: “Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần bám sát Nghị quyết Đại hội 13 và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương đã ban hành, nhất là các Nghị quyết của Trung ương sẽ ban hành để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước cũng như thực tiễn cách mạng trong bối cảnh mới”.

Năm 2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ trên 600 nhiệm vụ khoa học, đáng chú ý, việc triển khai có hiệu quả chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Cổng thông thông tin điện tử “Việt Nam Thịnh Vượng” (thinhvuongvietnam.com), của Học viện đã tạo sức lan tỏa trong cộng động xã hội. Nhiều bài viết, bài nghiên cứu sâu nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu