Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV diễn ra dân chủ, đúng tiến độ

Chia sẻ
(VOV5) - Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Sáng 25/3, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã khẩn trương triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định pháp luật, tiến độ đề ra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công. Hội đồng bầu cử quốc gia với 21 thành viên đã sớm phân công cơ quan ban hành các văn bản liên quan về công tác bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan phụ trách bầu cử các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện. Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội. Tính đến ngày 19/3/2021, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người, (trong đó có 76 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu. 

Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV diễn ra dân chủ, đúng tiến độ - ảnh 1Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, cơ quan chức năng cũng tổ chức các đoàn giám sát đến 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giám sát, kiểm tra công tác bầu cử.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, thời gian tới, Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân....

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu