“Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội”

Phóng viên VOV tại LB Nga và Ai Cập
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Boris Olegovich Komotsky nhấn mạnh Việt Nam giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ có những thành công mới về kinh tế.

Những năm qua, Đảng cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt đất nước đi theo con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, đó là vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được chỉ lối, soi đường bằng những tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, dân chủ và văn minh”. 

Trong bài trả lời phỏng vấn Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội” do chính Tổng biên tập báo "Sự thật", Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Boris Olegovich Komotsky, đặt tít, ông khẳng định rằng: Việt Nam ngày nay là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất không chỉ ở Đông Nam Á mà trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh Việt Nam giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ có những thành công mới về kinh tế.

“Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội” - ảnh 1Tổng biên tập báo "Sự thật" Boris Komotsky. Nguồn: vov.vn

Ông Olegovich Komotsky cho rằng: Chính sách đối ngoại mềm dẻo, trách nhiệm, đang thực hiện thành công của Việt Nam, đã góp phần quan trọng vào hội nhập quốc tế, giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực và bảo vệ chủ quyền. Tổng biên tập báo "Sự thật", Boris Olegovich Komotsky tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII.

Báo Kim Tự tháp (Al Ahramonline), Tờ báo lớn nhất và chính thống của Ai Cập, ngày 25/1 có bài viết nhan đề: “Việt Nam sẽ trở thành một nước dân chủ hiện đại, giàu mạnh vào năm 2045” của nhà báo Kamal Gaballa.

“Chúng ta có một lộ trình chung - hướng tới chủ nghĩa xã hội” - ảnh 2Nhà báo Kamal Gaballa ( đầu tiên bên trái) nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII là một dấu mốc trong sự nghiệp phát triển của Đảng. Ảnh PV VOV/ Ai Cập.

Nhà báo Kamal Gaballa nhận định: Với những thành công vừa qua, năm 2025 Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển với nền công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2030 Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại, có thu nhập trên trung bình.

Tác giả cũng trích lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong đó nêu rõ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII sẽ là một dấu mốc mới trong sự nghiệp phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, đồng thời là bước ngoặt toàn diện, đồng bộ của quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam.            

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu