Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018

Tại phiên làm việc buổi chiều 22/10, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước - ảnh 1

Ảnh: quochoi.vn

Cũng chiều 22/10, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Trình bày Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Kết quả cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2018 bước đầu chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng GDP. Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện rõ rệt; Năng suất lao động có sự cải thiện đáng kể; Tăng trưởng kinh tế dần dịch chuyển sang chiều sâu và cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo: Trong giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quyết liệt và thực chất các chính sách và nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phải coi đây là một trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra về cơ cấu lại nền kinh tế sẽ là động lực quan trọng hàng đầu để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn 2019 -2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu