Đạo đức cách mạng là điều cao quý nhất

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Từ trước đến nay, trong công tác cán bộ, Đảng cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt cống hiến cho đất nước

Chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc xử lý kỷ luật hàng trăm cán bộ cao cấp, cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng đã tạo sự răn đe, cảnh tỉnh. Ngay cả khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra thì công tác kỷ luật của Đảng vẫn tiếp tục được tiến hành.

Trước đó, trong phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian để nhắc nhở đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng phải luôn giữ cho vững đạo đức cách mạng, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm tròn trọng trách trước Ðảng và nhân dân. Giữ gìn đạo đức cách mạng và kỷ luật Đảng không chỉ là trăn trở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà đó cũng là tâm huyết chung của nhân dân Việt Nam.

Từ trước đến nay, trong công tác cán bộ, Đảng cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện để người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt cống hiến cho đất nước, nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Gần 35 năm đổi mới, Đảng cộng sản Việt Nam ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định về công tác cán bộ. Bởi thế, chưa bao giờ Đảng có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ, năng lực và môi trường công tác thuận lợi như hiện nay. Song cũng thật đáng lo ngại vì tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi.

Vì thế, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được thực hiện mạnh mẽ là: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng”. Với sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt, kiên trì, bài bản, nghiêm minh và cũng rất nhân văn. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài tưởng bị chìm trong im lặng, lần lượt được đưa ra ánh sáng và xử lý đúng người, đúng tội. Khi bị kỷ luật, hay xét xử, có những cán bộ cấp cao đã hối hận, xin lỗi nhân dân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vì đã làm những việc sai trái, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Chưa bao giờ có số lượng lớn cán bộ bị xử lý kỷ luật như nhiệm kỳ này, trong đó hơn 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Đạo đức cách mạng là điều cao quý nhất - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 25/11. - Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, khi đề cập việc kỷ luật cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường”. Điều đáng mừng là, những kết quả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo khí thế mới, tinh thần mới trong quá trình tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống, để đất nước Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. 

Đạo đức cách mạng là điều cao quý nhất - ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. - Ảnh:nhandan.com.vn

Xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm lâu nay luôn được Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện một cách thận trọng, nghiêm minh, công tâm, khách quan và chắc chắn rằng càng đến dịp đại hội càng phải làm thận trọng, nghiêm minh, công tâm, khách quan hơn nữa để góp phần lựa chọn nhân sự xứng đáng vào cấp ủy khóa mới. Đây là yêu cầu của nhiệm vụ mới, là đòi hỏi tất yếu không thể thiếu trước mỗi kỳ đại hội.

Với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước giành được trong 35 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII, càng thấy rõ, mỗi việc làm của Đảng, trong đó có việc xử lý kỷ luật cán bộ luôn xuất phát từ tình hình thực tiễn, vì yêu cầu, mục đích chung của sự nghiệp cách mạng, để Đảng xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, để mỗi cán bộ thật sự là công bộc của dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu