កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ

ឧទ្ទេសនាមរួម៖

        ពីពេលបានបង្កើតនាថ្ងៃទី១៩ធ្នូរឆ្នាំ១៩៦៧ មកកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ-វិទ្យុសម្លេងវៀត ណាម បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឈន៏និងរីកធំធាត់ដោយឥតឈប់ឈរ។កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ ជានិច្ចកាលផ្សាភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយព័តមានទាន់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវ អំពី បណ្ហាក្ដៅកកុក- ព្រឹត្តិការណ៏  ពិសេសគឺបណ្ដាបញ្ហាដែលទាក់ទិនទៅដល់ទំនាក់ទំនង នៃប្រទេស ទាំងពីរ វៀត ណាម-កម្ពុជា ក្នុងការតស៊ូរំដោះជាតិមុននោះ និងក្នុងបុព្វហេតុអភិវឌ្ឈន៏ និងធ្វើសមាហរណកម្មនាបច្ចុប្បន្ន។

កម្មវិធី៖  ព័ត៌មាននិងបណ្ដាកម្មវិធីនាំមកដល់បណ្ដាមិត្តនូវរាល់ព័ត៌មានទាន់ពេល វេលានិងមានអត្ថប្រយោជន៏  អំពីបណ្ដាបញ្ហានយោបាយវប្បធម៏ សង្គមរបស់វៀតណាមនិងបណ្ដាប្រទេស លើ សកលលោក។

        បណ្ដាកម្មវិធី - ពេលវេលានិង កំពស់រលក ធាតុអាកាស 

ថ្ងៃច័ន្ទ

ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយ

-សំបុត្រមិត្តអ្នកស្ដាប់

-ពណ៌របស់ជនជាតិទាំង៥៤នៅប្រទេសវៀតណាម

ថ្ងៃអង្គារ

ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយ

-សេដ្ឋកិច្ច

ថ្ងៃពុធ

ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៏អន្តរជាតិ

-ទេសចរណ៏

ថ្ងៃព្រហស្បត៍

ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៏អន្តរជាតិ

-មនុស្សវៀតណាម

-ដំបូល ASEAN

ថ្ងៃសុក្រ

ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៏នយោបាយ

-ជនបទថ្មីវៀតណាម

ថ្ងៃសៅរ៍

ព័ត៌មាន

បទយកការណ៏

-សរុបពត័មានលេចធ្លោនៅប្រទេសវៀតណាមដែល
កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុង ក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅ

-វប្បធម៏វៀតណាម

ថ្ងៃអាទិត្យ

ព័ត៌មាន

កម្មវិធីចម្រៀង

-វប្បធម៌កីឡា


កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរត្រូវផ្សាយ៣លើក ក្នុងមួយថ្ងៃតាមកំពស់រលក 
ធាតុអាកាស៧២៨៥កីឡូហឺតពីម៉ោង ១៧ នឹង ៣0 នាទីដល់ ម៉ោង ១៨និង១
លើក  តាមកំពស់រលក ធាតុអាកាស១២៤២ កីឡូហឺតពីម៉ោង២៣ដល់ម៉ោង
២៣ នឹង ៣0 នាទី។និង ផ្សាយ 2 លើកក្នុងមួយថ្ងៃ តាម កំពស់រលក ធាតុអា
កាស 1242 កីឡូហឺត។

- លើកទី 1   ពីម៉ោង 5 នឹង 30 នាទី ដល់ ម៉ោង 6, 00

- លើកទី 2ពីម៉ោង 15ដល់ ម៉ោង15នឹង 30 នាទី
លិខិតដែលអស់លោកអ្នកនាងផ្ញើមកទាក់ទងជាមួយវិទ្យុយើងខ្ញុំ សូមផ្ញើតាមអាស័យដ្ឋានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - ការិយាល័យអាស៊ាន -  វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

លេខ៤៥. វិថី Ba Trieu ខ័ណ្ឌ Hoan Kiem រដ្ឋធានីហាណូយ ។

Email : vov5khmer@yahoo.com.vn