Xuất bản sách “70 năm thi đua yêu nước (1948 - 2018)”

Chia sẻ
(VOV5) -Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng thi đua lên một tầm tư tưởng cao: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

“70 năm thi đua yêu nước (1948 - 2018)” là tựa đề cuốn sách do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương biên soạn và xuất bản mới đây.

Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948-2018).

Xuất bản sách “70 năm thi đua yêu nước (1948 - 2018)” - ảnh 1Bìa cuốn sách 70 năm thi đua yêu nước (1948-2018). ẢnhTTXVN .  

Cuốn sách “70 năm thi đua yêu nước (1948-2018)” tập hợp khoảng 300 bức ảnh được chọn lọc từ nhiều nguồn, cùng với một số tư liệu và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015).

Ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua ái quốc là diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng thi đua lên một tầm tư tưởng cao: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Kể từ đó, ngày 11/6 hàng năm trở thành “Ngày thi đua yêu nước”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu