Xây dựng thí điểm đô thị thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Đối tượng triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu có nhu cầu tham gia có thể đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ thí điểm Chương trình đô thị thông minh theo kế hoạch là tháng 6 năm 2020 sẽ đánh giá bước 1 và tháng 12 sẽ đánh giá kết thúc giai đoạn thí điểm. Đối tượng triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nếu có nhu cầu tham gia có thể đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các nhóm dịch vụ cơ bản gồm: dịch vụ phản ánh hiện trường; dịch vụ giám sát, điều hành giao thông; dịch vụ an ninh trật tự của đô thị; dịch vụ giám sát thông tin trên môi trường mạng; dịch vụ giám sát an toàn thông tin. Ngoài ra, tùy theo điều kiện, nhu cầu của địa phương có thể lựa chọn thêm các dịch vụ nhưng phải bảo đảm tính khả thi, có thể đánh giá sau khi kết thúc thí điểm như: y tế thông minh, giáo dục thông minh, du lịch thông minh, dịch vụ giám sát và cảnh báo môi trường, dịch vụ an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát dịch vụ công, hệ thống hiển thị trực quan thông tin phục vụ giám sát điều hành.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: Quản trị thông minh trong cơ quan Nhà nước là đổi mới một quy trình ra quyết định và thực thi các chính sách phát triển, để đảm bảo sự hiệu lực và hiệu quả của cơ quan Nhà nước. Sự đổi mới này thể hiện ở việc Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin, để nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bản thân các cơ quan Nhà nước. Mục tiêu thứ hai đó là đảm bảo công khai, minh bạch thông tin. Mục tiêu thứ ba là đảm bảo cung cấp tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu