Hội thảo Khoa học " Tôn giáo và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"

Chia sẻ

(VOV5) - Hội thảo do Ban Tôn Giáo Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức sáng 31/12, tại Hà Nội. 

(VOV5) - Hội thảo do Ban Tôn Giáo Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức sáng 31/12, tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến việc xây dựng mô hình hóa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về tôn giáo ở Việt Nam, chính sách tôn giáo trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong mối quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội các tôn giáo hiện nay. Hội thảo nhằm hoàn thiện hơn nữa chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, tiếp tục khẳng định sự tồn tại của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, có phương pháp ứng xử khoa học, đúng đắn với tôn giáo, tạo nên những tiền đề, nhân tố cơ bản góp phần cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu