Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Văn Đông

Chia sẻ

(VOV5) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Văn Đông, sinh ngày 02/7/1977; căn cước công dân số 044077001487 cấp ngày 16/4/2018; Nơi ĐKHK trước khi xuất cảnh: phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Hiện trú tại: Canada về việc Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang giải quyết vụ án “Ly hôn” giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 10/12/1982 căn cước công dân số 044182002883 cấp ngày 26/7/2019; Hiện trú tại: phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình  với bị đơn anh Nguyễn Văn Đông.

* Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2021; Nếu phiên họp lần thứ nhất hoãn thì thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ hai vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2021.

* Thời gian mở phiên tòa xét xử vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2021. Nếu phiên tòa lần thứ nhất hoãn thì thời gian mở lại phiên tòa lần thứ hai vào lúc 08 giờ 00 phút 10 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử vụ án: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 Yêu cầu anh Nguyễn Văn Đông có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, hòa giải và xét xử vụ án. Trường hợp anh Nguyễn Văn Đông vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu