Xây dựng đề án về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 2/8, tại Hà Nội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh nêu rõ: Đất nước đang trong giai đoạn lịch sử, đứng trước những cơ hội lớn để phát triển, trong đó công nghiệp hóa, hiện đại hóa đóng vai trò quan trọng.

Xây dựng đề án về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII - ảnh 1Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị có ý nghĩa quan trọng cho việc xây dựng Đề án, trình Trung ương đề ra những chủ trương, định hướng lớn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng nước ta trong thời kỳ mới.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý, đề xuất với Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó xác định được định hướng phát triển cho giai đoạn tới.

Trong đó, nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề quan trọng như cơ sở lý luận, tính thực tiễn, tạo ra giá trị mới, đột phá cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các chủ trương, chính sách cụ thể của dự thảo Đề án; nghiên cứu tác động địa chính trị thế giới, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu