Toạ đàm về Cải cách tiền lương

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 21/8, Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Vấn đề cải cách tiền lương của cán bộ công chức và người lao động theo tinh thần hội nghị lần thứ 5- Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa Xl”.

(VOV5) - Sáng 21/8, Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm“Vấn đề cải cách tiền lương của cán bộ công chức và người lao động theo tinh thần hội nghị lần thứ 5- Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11”.


Từ năm 2001 đến nay, qua 8 lần cải cách, việc điều chỉnh lương tối thiểu đã cải thiện phần nào cuộc sống của người lao động, người làm có lương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chính sách, chế độ tiền lương ở Việt Nam hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập hạn chế và không phù hợp. Các ý kiến tại toạ đàm cho rằng: Để tiền lương thực sự là đòn bẩy khuyến khích được người lao động nâng cao hiệu quả, phát huy năng lực trong công việc thì cần có sự thay đổi tư duy và nhận thức trong cải cách tiền lương. Cải cách tiền lương phải gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và người lao động. Nhà nước cần dành một phần lớn trong cơ cấu thu nhập quốc dân để làm nguồn cải cách chế độ tiền lương, để lương thực sự là nguồn thu nhập chính cho đội ngũ công chức, viên chức an tâm cống hiến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu