Ủy ban TVQH cho ý kiến đề án phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 37, ngày 18/09, Ủy ban thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025. 

Ủy ban TVQH cho ý kiến đề án phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi - ảnh 1Một phiên họp Ủy ban TV QH lần thứ 37- Ảnh Hà nội mới 

Dự thảo góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đi liền với xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, thu hẹp khoảng cách về mức sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nhằm đạt mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.

Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu