Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nâng cao hơn nữa quyền, trách nhiệm của thanh niên

Chia sẻ
(VOV5) - Các ý kiến thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Thanh niên. Tuy nhiên, cần tách bạch quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

Tiếp tục chương trình phiên họp 37, sáng 10/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của thanh niên, những điều kiện đảm bảo để thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trước xã hội theo Hiến pháp quy định. Các ý kiến thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Thanh niên. Tuy nhiên, cần tách bạch quyền và nghĩa vụ của thanh niên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nâng cao hơn nữa quyền, trách nhiệm của thanh niên - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của thanh niên, đặc biệt làm rõ quy định của Hiến pháp 2013 về các điều kiện bảo đảm cho thanh niên trong việc học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí lực, bảo vệ truyền thống dân tộc và ý thức công dân. "Vấn đề không chỉ ở chỗ thanh niên có quyền gì, trách nhiệm gì mà cơ bản là thanh niên cần những điều kiện đảm bảo gì để thanh niên với tới thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trước xã hội theo Hiến pháp quy định. Đặc biệt, giáo dục bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân trong điều kiện hiện nay. Trong điều kiện mà công dân tham gia mạng xã hội để tiếp cận thông tin, bình luận, anh hùng bàn phím... bỏ hết tất cả truyền thống dân tộc, ý thức công dân, trách nhiệm trước xã hội. Trong điều kiện hiện nay khác hẳn mấy chục năm về trước. Đây khó của công tác thanh niên hiện nay."

 Về Ủy ban Quốc gia về Thanh niên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý với quy định Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời đề nghị bổ sung cụm từ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên.

Tại phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018”. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu