Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu quan trọng gắn liền với sự phát triển của Đảng

Chia sẻ

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2022 đã khẳng định Đại hội XIII của Đảng đã hội tụ uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu quan trọng gắn liền với sự phát triển của Đảng - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV

Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đất nước cho 5 - 10 năm tới và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội là công việc hết sức hệ trọng, phải được thực hiện rất nghiêm túc, quyết liệt, bài bản. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh,

Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; Đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu quan trọng gắn liền với sự phát triển của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức là văn minh", đủ sức lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu