Thành viên Việt Nam tích cực đóng góp vào kỳ họp thứ hai, Khóa họp 71 Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC)

Chia sẻ
(VOV5) -Kỳ họp này tiếp tục xem xét các chủ đề luật pháp quốc tế trong chương trình làm việc của ILC. 

Trong các ngày từ 08/07 - 09/08, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, thành viên Việt Nam của Ủy ban Luật pháp quốc tế thuộc Liên hợp quốc (ILC), tham dự kỳ họp thứ hai, Khóa họp 71 của ILC, tại Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva. Kỳ họp này tiếp tục xem xét các chủ đề luật pháp quốc tế trong chương trình làm việc của ILC. 

Thành viên Việt Nam tích cực đóng góp vào kỳ họp thứ hai, Khóa họp 71 Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) - ảnh 1Đại sứ, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, thành viên Việt Nam của Ủy ban Luật pháp quốc tế thuộc Liên hợp quốc (ILC). 

Thành viên Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động của ILC đồng thời đưa ra những đề xuất xây dựng các quy định của luật pháp quốc tế trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, quyền con người và phát triển bền vững. Những kiến nghị của thành viên Việt Nam về nội dung và kỹ thuật pháp lý nhằm hoàn thiện các dự thảo kết luận và nguyên tắc của ILC trước khi gửi lấy ý kiến các quốc gia tại Liên hợp quốc đã được ghi nhận. 

Tại kỳ họp lần này, thành viên Việt Nam cũng nhận nhiệm vụ xây dựng Báo cáo về “Các nước châu Á- Thái Bình dương và vấn đề mực nước biển dâng cao trong quan hệ với Luật pháp quốc tế.” Đây là dịp để thành viên Việt Nam thể hiện quan điểm chuyên gia cũng như phản ánh quan điểm của Việt Nam và các nước đang phát triển trong khu vực đối với các vấn đề liên quan. 

Việc tham gia ILC của chuyên gia Việt Nam về luật pháp quốc tế phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thể hiện rõ Việt Nam đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, tích cực đóng góp vào tiến trình pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế, vì hòa bình và phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu