Quốc hội thảo luận về dự án Luật thủy sản (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay, 20/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật thủy sản (sửa đổi) và biểu quyết thông qua 5 Luật cùng 1 nghị quyết.

Trước đó, ngày 19/6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết và Luật gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật thủy lợi và Luật du lịch (sửa đổi).

Cuối buổi chiều, Quốc hội họp riêng về việc biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu