Nhận thức rõ hơn để kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Bài viết đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội.

Trên cơ sở lý luận và từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

Bài viết đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội. Các nhà nghiên cứu cho rằng bài viết đã nêu một số vấn đề có nội hàm rộng lớn, phong phú trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn: đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nhận thức rõ hơn để kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  - ảnh 1Ông Trần Đình Công. Ảnh: VOV

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sự khái quát cao về nhận thức chủ nghĩa xã hội Việt Nam từ thực tiễn Đổi mới của Việt Nam và từ những thành công của thế giới kể cả những thất bại để khái quát và tìm ra được đường đi riêng, mô hình riêng cho Việt Nam.

Bày tỏ tâm đắc với nội dung bài viết, ông Trần Đình Công, cán bộ hưu trí tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cho rằng: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người dân được quan tâm; các nhóm xã hội yếu thế, người nghèo được quan tâm chăm sóc…

Đây là một mô hình, cách thức tổ chức kinh tế rất sáng tạo, mới mẻ, là kết quả quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với những người yếu thế, nếu chúng ta làm tốt được điều này thì sẽ không tạo ra khoảng cách quá lớn, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tôi suy nghĩ đây là quan điểm rất đúng đắn, và có lẽ chỉ riêng Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể làm được. Rất trân trọng bài viết của Tổng Bí thư, với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ tuyên truyền đến Đảng viên, nhân dân những nội dung cốt yếu của bài viết này trong những lần sinh hoạt."

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm sáng tỏ định nghĩa cơ bản về chủ nghĩa xã hội và chỉ ra lý do tại sao Việt Nam lựa chọn mục tiêu là xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua đó khẳng định sự lựa chọn mục tiêu đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân Việt Nam là đúng đắn.

Một trụ cột nữa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến, đó là hệ lý luận về vấn đề văn hóa, con người. Trong đó, con người đứng ở vị trí chủ thể, trung tâm của phát triển văn hóa với tư cách là động lực, mục tiêu của sự phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu