Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện nay, công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại đảng nói riêng sẽ có những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn.

Ngày 1/11/1949, cơ quan chuyên trách về công tác đối ngoại của Đảng được thành lập với tên gọi là Phòng Lào - Miên Trung ương, tiền thân của Ban Đối ngoại Trung ương. Từ đó, ngày 1/11 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương.

Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới - ảnh 1Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, công tác đối ngoại đảng luôn có một vị trí, vai trò đặc biệt và có những đóng góp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới của Đảng và đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, công tác đối ngoại nói chung và công tác đối ngoại đảng nói riêng sẽ có những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn. Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết thời gian tới, tập thể Ban Đối ngoại Trung ương sẽ không ngừng đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động, linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Trung ương giao phó.

Công tác chỉ đạo tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả và hướng dẫn các hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy đầy đủ và mạnh mẽ hơn nữa đóng góp của đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu