Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong cả nước.

Chiều 09/12, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại buổi gặp mặt. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm vừa qua; chúc mừng những thành tích của các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; hoan nghênh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong cả nước, cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, phong trào thi đua yêu nước cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu