Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Kinh tế Trung ương luôn là cơ quan đắc lực của Đảng trong hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế, kinh tế phát triển đất nước.

Sáng 30/09, tại Hà Nội, diễn ra Lễ Kỷ niệm “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng”.

Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng - ảnh 1Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ cán bộ Ban Kinh tế Trung ương tại buổi gặp mặt. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Dự và phát biểu tại sự kiện, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định 70 năm qua, trong từng giai đoạn, Ban Kinh tế Trung ương luôn là cơ quan đắc lực của Đảng trong hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế, kinh tế phát triển đất nước.

Do đó, thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về kinh tế xã hội, theo sát với tình hình thế giới, sâu sát thực tế của đất nước để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu thẩm định và đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn, có tầm chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội.

“Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển, kinh tế xã hội nước nhà. Ban cần chủ động đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương triển khai đường lối chủ trương chính sách của Đảng về kinh tế xã hội. Qua nghiên cứu khảo sát thực tế, phát hiện tổng kết các vấn đề mới để đề xuất bổ sung hoàn thiện các đường lối chủ trương chính sách của Đảng. Đồng thời, cần kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả, coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cả về trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị” - Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu