Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) - Việc quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp giúp giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp.

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/07/2020.

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - ảnh 1

Một số nội dung chính:

Thứ nhất, Nghị định 58 bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức đóng bình thường nếu doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện sau:

(i) Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

(ii) Thực hiện việc báo cáo định kỳ TNLĐ và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

(iii)Tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Thứ hai, Nghị định 58 quy định về thành phần hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Việc quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp giúp giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như hiện nay. Đây cũng là quy định mang tính chất khích lệ những doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp như sản xuất công nghiệp nặng (khai khoáng, than điện, thủy sản), xây dựng công trình, vệ sinh môi trường… tuân thủ tốt các quy định về an toàn lao động (ATLĐ).

Tuy nhiên, để được áp dụng mức đóng thấp hơn này, các doanh nghiệp cần phải thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến ATLĐ. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cần rà soát kỹ về các điều kiện theo Nghị định 58 để tiến hành thủ tục đề xuất áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường nếu phù hợp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần rà soát lại các quy định về đảm bảo ATLĐ hiện hành trong lĩnh vực của mình và các hướng dẫn ATLĐ tại doanh nghiệp để hoàn thiện và thực hiện tốt hơn các quy định này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu