นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กหารือกับคณะกรรมการบริหารเงินทุนภาครัฐ

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กหารือกับคณะกรรมการบริหารเงินทุนภาครัฐ

ฟังรายการ

วิเคราะห์สถานการณ์

ผู้ฟังกับภาคภาษาไทย

Media

เวียดนาม-ไทย

ชายคาอาเซียน

วัฒนธรรม

ท่องเที่ยว

คลิปวีดีโอ

เศรษฐกิจ

สารคดี

ภาษาเวียดนามวันละนิด

ท้องถิ่น

บุคคลเวียดนาม