Tỉnh Trà Vinh khuyến khích người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh Trà Vinh phấn đấu phát triển thêm hơn 4.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 128.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Ngày 5/8, tại hội nghị đánh giá kết quả phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất nhiều giải pháp để phát triển người tham gia bảo hiểm nhằm đạt chỉ tiêu được giao. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Trà Vinh phấn đấu phát triển thêm hơn 4.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 128.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và quyền lợi của việc tham gia các loại hình bảo hiểm trên. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất không ký hợp đồng lao động với người lao động, giúp người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 16.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và gần 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu