Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai, môi trường

Chia sẻ
(VOV5) -  Trọng tâm là sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai, tiếp cận cơ chế thị trường, đổi mới phương pháp định giá đất, quản lý chặt chẽ.

Ngày 27/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai, môi trường - ảnh 1Bộ trưởng Trần Hồng Hà chủ trì thảo luận tại hội ngh ị-Ảnh Tài nguyên&Môi trường 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hệ thống chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo đồng bộ, minh bạch, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường để khơi thông, giải phóng tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, trọng tâm là sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai, tiếp cận cơ chế thị trường, đổi mới phương pháp định giá đất, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên đất; sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện liên thông, đảm bảo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu