Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất tổ chức tại Đà Nẵng

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất (The 1st Vietnamese Young Intellectual Forum - VYI Forum 2018) sẽ tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 27- 29/11, với sự tham gia của 200 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất tổ chức tại Đà Nẵng - ảnh 1 Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 27 đến ngày 29/11/2018. - Ảnh:  baodanang.vn

Diễn đàn nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ đất nước; tạo cơ hội để tri thức trẻ đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò, khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước; góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất tập trung vào 3 chủ đề chính: Thúc đẩy STEM để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0; Ứng dụng Công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu