Khai trương Phòng trưng bày bổ sung “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch”

Chia sẻ
(VOV5) - 74 bức ảnh, tư liệu trong phòng trưng bày giới thiệu chân thực, sinh động những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Chiều 17/5, Lễ khai trương Phòng trưng bày bổ sung “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch” đã diễn ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và cắt băng khai mạc.

Khai trương Phòng trưng bày bổ sung “Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch” - ảnh 1Lễ khai trương phòng trưng bày. - Ảnh: hanoimoi 

74 bức ảnh, tư liệu quý trong phòng trưng bày đã giới thiệu một cách chân thực, sinh động những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới. Trưng bày gồm hai phần gồm tư liệu về các hoạt động đối nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969 và các tư liệu, hình ảnh về các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954-1969.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 19/12/1954 đến ngày 2/9/1969. Trong suốt 15 năm đó, Người đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đề ra đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân tiến hành nhiều nhiệm vụ quan trọng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu