Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số

Chia sẻ
(VOV5) - Việc tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội các dân tộc thiểu số. Cụ thể, trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ phục dựng, bảo tồn một số lễ hội truyền thống tại tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Yên Bái, Kon Tum….

Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc thiểu số - ảnh 1Nghi thức tín ngưỡng dân gian của cộng đồng dân tộc Lào tại bản Na Sang 1, xã Núa Ngam. - Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN 

Việc tổ chức phục dựng lễ hội truyền thống nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lồng ghép đưa các yếu tố văn hóa mới tiến bộ nhằm tăng cường giao lưu quảng bá, giới thiệu, phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tâm linh của đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp trong đời sống cộng đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu