Cần Thơ khai mạc Triển lãm ảnh “Ngày hội non sông” và Triển lãm sách chuyên đề “Hiền tài đất Việt”

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Cần Thơ khai mạc Triển lãm ảnh “Ngày hội non sông” và Triển lãm sách chuyên đề “Hiền tài đất Việt” - ảnh 1Triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt" - Ảnh: laodong.vn

Sáng 27/4, tại Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Ngày hội non sông” và Triển lãm sách chuyên đề “Hiền tài đất Việt”.

Triển lãm ảnh “Ngày hội non sông” gồm 160 hình ảnh tư liệu về: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên và các lần bầu đại biểu Quốc hội từ khóa I đến nay; Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Cần Thơ; Những thành tựu, sự kiện nổi bật trong xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội,... từ năm 2004 đến nay; Chủ tịch Hồ Chí Minh với các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội; Luật bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành…, giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, thư viện thành phố còn giới thiệu Triển lãm sách chuyên đề “Hiền tài đất Việt”, với gần 1.000 tài liệu, nội dung được bố cục gồm 04 phần: Cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1930 đến nay; Anh hùng và Danh nhân trước năm 1930; Anh hùng và danh nhân từ năm 1930 đến nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu