Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá giai đoạn 2021-2025 có nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu của chương trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản, các công trình có giá trị tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững đất nước.

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam - ảnh 1Cán bộ Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam, cùng người dân thường xuyên kiểm tra các nhà cổ trong những thời điểm mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân và di tích. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Nhiệm vụ chủ yếu của chương trình là hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di sản đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng; thực hiện các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng; xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu...

Bên cạnh đó, chương trình có nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa ở trong nước và nước ngoài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu