Tăng cường phổ biến văn hóa tới đồng bào các dân tộc ít người

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” đang làm việc tại tỉnh Điện Biên. 

(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” đang làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Tăng cường phổ biến văn hóa tới đồng bào các dân tộc ít người - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo TP Điện Biên Phủ.
(Ảnh: VGP)


Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các thành viên trong Đoàn công tác và tỉnh Điện Biên tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá sự nhìn nhận của người dân về văn hóa của dân tộc mình; đánh giá vai trò, tác động của các phương tiện truyền thông tới đời sống văn hóa các dân tộc; tìm ra mối liên hệ, sự khác biệt giữa cuộc sống, phương thức sống của đồng bào với hoạt động văn hóa để tìm phương án giải quyết.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh tăng cường công tác phổ biến văn hóa cho người dân dân tộc thiểu số bằng viễn thông, truyền hình… Bên cạnh đó, phải đầu tư phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ người dân tộc ít người, đào tạo giỏi về công nghệ thông tin và có chế độ ưu đãi để làm hạt nhân phong trào văn hóa tại địa phương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu