Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam khóa 7

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 khóa 7.

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 khóa 7.


Báo cáo tại Hội nghi cho biết năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...ngày càng mang lại kết quả thiết thực, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội.


Để phát huy hơn nữa vai trò của mặt trận, nhiều đại biểu cho rằng, mặt trận cần phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội bày tỏ ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và thực hành các quyền tham gia quản lý xã hội. Giáo sư Lưu Văn Đạt, thành viên Đoàn Chủ tịch cho rằng: Cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hợp vào những quy chế của mặt trận, để phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân, trên lập trường của nhân dân. Tôi kiến nghị rằng, ngay đầu năm 2013 thống nhất cơ quan công quyền chương trình giám sát và phản biện để tạo ra chuyển biến lớn về chất của vấn đề này, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu