Giá trị trường tồn của Quốc tế Cộng sản

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là nội dung của Hội thảo khoa học ngày 6/3, tại tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Hội thảo thu hút sự quan tâm và tham gia của 65 nhà khoa học đến từ Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)..., các trường cao đẳng, đại học và học viện khác trên cả nước với 58 bài tham luận. Các bài viết tập trung vào bốn vấn đề chính gồm: Quốc tế Cộng sản với cách mạng thế giới; Quốc tế Cộng sản với cách mạng Việt Nam; Quốc tế Cộng sản với Hồ Chí Minh; Quốc tế Cộng sản với Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về giá trị của Quốc tế Cộng sản, không chỉ bàn đến sự trường tồn của Quốc tế Cộng sản mà cần quan tâm gạn lọc giá trị được mang sang thế kỷ 21; vấn đề khoa học và thực tiễn của Quốc tế Cộng sản đang soi rọi cho phong trào cách mạng thế giới nói chung và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu