Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký chứng thực Hiến pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Với việc thông qua Hiến pháp, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

(VOV5) - Sáng 2/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Cùng dự lễ ký có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và đại diện các bộ, ngành trung ương, thành viên Ban sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký chứng thực Hiến pháp - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại lễ ký chứng thực Hiến pháp


Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Hiến pháp một lần nữa khẳng định tư tưởng bất diệt của dân tộc Việt Nam là đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, phản ánh giá trị cao quý, bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước và chế độ Việt Nam trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới quy định rõ ràng, đầy đủ chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, về tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và việc sửa đổi Hiến pháp. Hiến pháp cũng khẳng định mạnh mẽ giá trị bất biến của chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


Với việc thông qua Hiến pháp, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc, cùng đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu