Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là chủ trương nhất quán của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế tại Việt Nam. 

Đây là khẳng định của Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam, Bùi Văn Cường, ngày 13/3, trong bài phát biểu về chủ đề “Bình đẳng giới trong các nghị viện” tại phiên thảo luận toàn thể của Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện thế giới (ASGP), diễn ra tại Manama, Bahrain.

Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là chủ trương nhất quán của Việt Nam  - ảnh 1Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể của Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện Thế giới. Ảnh: VOV

Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được bảo đảm thực hiện trên thực tế tại Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều đạo luật quan trọng, như: Luật Bình đẳng giới, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân… nhằm bảo vệ và thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, khuyến khích phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội. Các dự luật trình Quốc hội xem xét, thông qua đều phải có đánh giá tác động về giới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cử tri và nhân dân về vai trò của phụ nữ tham gia Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất 3 giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vấn đề bình đẳng giới trong các nghị viện thành viên của Liên minh nghị viện thế giới (IPU). Trong đó, đề nghị IPU thông qua nghị quyết, báo cáo hoặc tuyên bố về vấn đề bình đẳng giới trong các nghị viện; thúc đẩy hợp tác liên nghị viện và giữa nghị viện các nước thành viên với các tổ chức Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế về phụ nữ; tăng cường các hình thức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho các nữ đại biểu quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu