Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam giai đoạn hiện nay

Bùi Hằng
Chia sẻ
(VOV5) -Đây là chủ đề hội thảo diễn ra sáng 10/7 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nêu rõ trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác Mặt trận.

“Đối ngoại nhân dân là sự tham gia rộng rãi hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước không nhân danh Đảng và Nhà nước. Hoạt động được thực hiện ở tất cả các cấp tùy theo điều kiện, đặc điểm, yêu cầu cần cho công tác đối ngoại. Đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của công tác mặt trận và với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện thì tại điều 13 chương 2 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mở rộng và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trong khu vực và trên thế giới theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc vì hòa bình, hợp tác và phát triển.”  

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam giai đoạn hiện nay - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo- Ảnh Bùi Hằng 

Cũng theo ông Phùng Khánh Tài, trong thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã tích cực tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Mặt trận cũng đã thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống như Lào, Campuchia, Cuba và Trung Quốc cũng như các tổ chức đối tác có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại Singapore, Đức, Nga và Pháp. Kể từ khi tham gia vào Hiệp hội quốc tế các Hội đồng Kinh tế xã hội và các tổ chức tương đương năm 2009, Mặt trận cũng đã có nhiều đóng góp thiết thực.

“Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến môi trường an ninh phát triển của các quốc gia, đến phong trào nhân dân thế giới và công tác đối ngoại nhân dân thì đối ngoại nhân dân của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng cùng đối ngoại của Đảng và ngoại giao của Nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.” Ông Khánh Tài nói,

Tuy nhiên, theo các đại biểu tham dự Hội thảo, Mặt trận vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập trong công tác đối ngoại nhân dân. Trên cơ sở đó, các đại biểu đưa ra những ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu