Kỷ niệm 82 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam tổ chức kỷ niệm 82 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930)- 18/11/2012).

Kỷ niệm 82 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ảnh 1

Trao giải cho các tác giả đoạt giải B
(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam tổ chức kỷ niệm 82 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930)- 18/11/2012). Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh trải qua 82 năm đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận ngày càng tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước... Trong giai đoạn hiện nay, với các phong trào thi đua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân chung tay góp sức xóa đói giảm nghèo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư:  “Mặt trận tổ quốc Việt nam tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của mình, tiếp tục chủ động tham gia vào quá trình tổng kết, sửa đổi Hiến pháp 1992. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp và phát huy khối đòan kết tòan dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động; Tiếp tục kiện tòan tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc.”

Dịp này,  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2012 cho các tập thể và cá nhân.Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 6 giải Báo chí Đại đoàn kết năm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu